UAB „Universe Group“ įgyvendina projektą „Įmonės tarptautiškumo didinimas eksportuojant sertifikuotus produktus“

UAB „Universe Group“ įgyvendina projektą „Įmonės tarptautiškumo didinimas eksportuojant sertifikuotus produktus“

UAB „Universe Group“ įgyvendina projektą „Įmonės tarptautiškumo didinimas eksportuojant sertifikuotus produktus“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto tikslas – didinti įmonės tarptautiškumą eksportuojant sertifikuotą produkciją.

Projekto įgyvendinimo metu įmonė numato sertifikuoti 5 tipų gaminius. Jiems bus suteiktas ES tipo patvirtinimo sertifikatas. Sėkmingas projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas įmonei didinti savo žinomumą tarptautinėse rinkose ir sklandžiai plėsti eksporto apimtis bei didinti pardavimo pajamas.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 67 150,00 Eurų

Iš Europos regioninės plėtros fondo skiriama iki – 33 575,00 Eurų

 

Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. kovo 25 d.

Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. Gruodžio 31 d.

image description