ES parama parodoms

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

03.2.1-LVPA-K-801-02-0176 UNIVERSE GROUP pardavimų didinimas prioritetinėse užsienio rinkose suteikta Europos Sąjungos parama.

Projekto finansavimas

Ši parama paskirta pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.032.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0176 bendra vertė – 90000,00 €, o ES struktūrinių fondų parama siekia 45000,00 €.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pabaiga 2018m. gegužės mėn.

Projekto santrauka

Įmonė 70 % savo pagamintos produkcijos eksportuoja i Skandinavijos šalis t.y. Norvegija, Suomija, Švedija. Pagal Norvegijos oficialių puspriekabių registracijos registrus įmonės gaminamos puspriekabės 2014 metais užėmė 6 vietą, 2015 metais taip pat – 6 vietą. Tai yra aukštas įvertinimas ir tai parodo kad įmonės gaminami gaminiai yra populiarus ir užima tam tikrą vieta Skandinavijos rinkoje. Įmonė jaučia didelį potencialą toliau plėstis tiek pačioje Norvegijoje, tiek šalyse tokiose kaip Estija, Latvija, Suomija bei Švedija. Projektas ypatingai svarbus padidinant produktų, bei įmonės žinomumą užsienyje prioritetinėse rinkose tarptautinių parodų dėka, bei beabejo ženkliai didinti lietuviškos produkcijos pardavimus, taip pat ženkliai padidins žaliavų tiekėjų veiklos apimtis, produktyvumą, konkurencingumą. Mažės nedarbas. Įmonė planuoja projekto dėka įdarbinti 5 naujus darbuotojus. Projektas prisidės prie Lietuvos eksporto gairių prioritetinių tikslų. Atsiras naujos galimybės užmegzti potencialius kontaktus ir užmegzti ilgalaikius ryšius su naujais prekybos partneriais ir klientais.

Projekto metu planuojama dalyvauti 9 tarptautinėse parodose.

Tikimės, kad dalyvavimas parodose padidins mūsų eksporto apimtį.

Daugiau informacijos:

Rimvidas Čerkauskas

Direktorius

Tel.: +370 69974272;

info@universegroup.lt