Technologinių inovacijų diegimas

Technologinių inovacijų diegimas UAB „Universe group“

UAB „Universe Group“ įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Technologinių inovacijų diegimas UAB „Universe Group“.

Projekto veiklos: naujų inovatyvių įrengimų įsigijimas.

UAB „Universe Group” yra sparčiai auganti žemės ūkio puspriekabių bei prikabinamų padargų ir statybinės technikos priedų gamybos įmonė. Gamybos proceso metu patiriamos didelės žaliavų bei elektros energijos sąnaudos, susidaro metalo atliekos.

Projekto tikslas – įsigyti modernius įrengimus ir pradėti gaminti atnaujintus bei naujus produktus, tokiu būdu reikšmingai praplečiant gaminių asortimentą. Įsigyjami efektyvūs įrengimai padidins darbo našumą, apdorojimo tikslumą. Įsigyjami efektyvūs įrengimai pagerins žaliavų išeigą, leis sumažinti atliekų bei oro taršos emisiją ir taupyti elektros energiją.

Šis projektas vykdomas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT+“

Priemonės tikslas: skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones diegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Projekto biudžetas:  346 428,80 Eur;

Projekto finansavimas: 150 000,00 Eur.

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2020 metai.